انواع پروتز سینه

انواع متفاوتی از پروتز سینه وجود دارد که از نظر جنس، مواد پرکننده، اندازه و میزان برجستگی متفاوت اند که انتخاب آن باتوجه به نظر جراح و درخواست بیمار انجام می شود. پروتزها از نظر ماده پرکننده دو نوع می باشد: پروتز سالینی یا آب نمکی : دارای جدار سیلیکونی غیرقابل نفوذ ادامه مطلب…